Sunday, 26/06/2022 - 15:59|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT YÊN
 • Đỗ Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ quản lý
  • Điện thoại:
   0912829414
  • Email:
   dthuong.vy@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ quản lý giáo dục
  • Điện thoại:
   0912406828
  • Email:
   nthang.vy@bacgiang.edu.vn
 • Trần Văn Huân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0949213700
  • Email:
   tvhuan.vy@bacgiang.edu.vn
 • Phan Văn Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0945735528
  • Email:
   pvthuan.vy@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thỏa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ quản lý giáo dục
  • Điện thoại:
   0973724778
  • Email:
   ntthoa.vy@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Văn Thành - Phó trưởng phòng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ quản lý giáo dục
  • Điện thoại:
   0946255638
  • Email:
   thanhnv_vietyen@bacgiang.gov.vn