Monday, 13/07/2020 - 19:02|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM

Ngày 2/7/2018. Cán bộ chiến sĩ trường Sĩ quan chính trị Bắc Ninh chung tay giúp đỡ trường mầm non Tiên Sơn số 1 giải phóng mặt bằng xây nhà để xe. Thay mặt nhà trường Đồng chí Hiệu Trưởng Trần Thị Phương Thảo xin chân thành cảm ơn các đồng chí.