Thursday, 21/01/2021 - 18:11|
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT YÊN
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN VIỆT YÊN CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA MỚI

Trong công cuộc đổi mới đất nước, Đảng ta xác định; Giáo dục và đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng xây dựng đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam”. Muốn vậy cần “Đổi mới căn bản, toàn diện theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế.” Đổi mới chương trình, sách giáo khoa là một trong những yếu tố góp phần đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo. Xác định được tầm quan trong của của yếu tố này, cán bộ quả lý, giáo viên Ngành Giáo dục Đào tạo huyện Việt Yên luôn chủ động, sáng tạo trong việc tiếp cận thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới theo lộ trình.

Thứ nhất: Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên là nhân tố quyết định sự thành công của việc triển khai chương trình, sách giáo khoa phổ thông.

Ngành Giáo dục đã đã chủ động cùng Phòng Nội vụ huyện rà soát đội ngũ, tham mưu UBND huyện bố trí sắp xếp đảm bảo về số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu giáo viên cho các môn học, nhất là các môn Ngoại ngữ, Mĩ thuật, Âm nhạc, Tin học và công nghệ, Giáo dục thể chất, nhân viên phụ trách thư viện, thiết bị dạy học. Hằng năm, xây dựng kế hoạch tuyển bổ sung giáo viên tiểu học đảm bảo đủ giáo viên thực hiện dạy CTGDPT 2018 theo lộ trình và định mức giáo viên, bố trí đủ giáo viên cho các lớp thực hiện Chương trình GDPT 2018 với tỷ lệ 1,5 GV/lớp ,100% học sinh học 2 buổi/ngày.

Công tác bồi dưỡng đội ngũ được ngành giáo dục quan tâm, chú trọng: Xác định đối tượng tham gia tập huấn gồm lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT phụ trách tiểu học, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn và giáo viên dạy các môn văn hóa, môn chuyên. Thời gian, địa điểm tổ chức bồi dưỡng cho từng đối tượng được thực hiện cụ thể theo kế hoạch từng năm của Bộ GD&ĐT, bắt đầu từ tháng 10/2019. Hình thức tổ chức bồi dưỡng cho CBQL, GV thực hiện Chương trình GDPT 2018 là kết hợp nhiều hình thức trong đó chú trọng việc tự học, nghiên cứu tài liệu qua mạng trước khi tập huấn trực tiếp, trực tuyến. Kết quả đến thời điểm tháng 5/2020, Phòng GD&ĐT đã tổ chức bồi dưỡng cho 1405 lượt CBQL, GV dạy lớp 1 năm 2020-2021 (đạt tỷ lệ 100%) tìm hiểu về Chương trình GDPT 2018, đồng thời đánh giá kết quả tự học tập, nghiên cứu của CBQL, GV bằng bài kiểm tra qua mạng.

 

 

Công tác bồi dưỡng GV theo hình thức trực tuyến

Thứ hai: Chú trọng đến khâu kiểm tra đánh giá trong quản lý

Chỉ đạo các nhà trường tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục từng môn học, hoạt động giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh. Tuyệt đối không kiểm tra, đánh giá những nội dung, bài tập, câu hỏi vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. Thực hiện đánh giá thường xuyên với tất cả học sinh bằng các hình thức khác nhau: đánh giá qua việc quan sát các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, sản phẩm học tập… phân biệt kiểm tra đánh giá theo định hướng năng lực và kiểm tra đánh giá kiến thức; thiết kế câu hỏi, bài tập đánh giá năng lực học sinh, nắm được các bước kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; xây dựng kế hoạch dạy học theo chủ đề, chuyên đề phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.

Thứ ba: Đổi mới sinh hoạt chuyên môn là khâu quan trọng để thực hiện hiệu quả Chương trình GDPT 2018 thông qua sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, định hướng phát triển năng lực học sinh

Căn cứ vào mục đích cụ thể của buổi sinh hoạt chuyên môn, tổ chuyên môn thảo luận, thống nhất lựa chọn một bài học minh họa hay chuỗi bài học theo chủ đề. Việc lựa chọn giáo viên dạy học minh họa cần đảm bảo các giáo viên trong tổ chuyên môn đều lần lượt tham gia.

Trên cơ sở bài học minh họa hay chuỗi bài học theo chủ đề đã được xây dựng, giáo viên thực hiện dạy một bài học để tổ chuyên môn dự giờ, phân tích bài học. Khi dự giờ, cần tập trung quan sát hoạt động học của học sinh kết hợp với việc quan sát hoạt động tổ chức, hướng dẫn học của giáo viên.Toàn trường hoặc tổ chuyên môn tổ chức trao đổi, chia sẻ.

Dựa trên kết quả phân tích bài học và những điều đã quan sát, học tập được qua dự giờ, các giáo viên tích cực, chủ động, sáng tạo áp dụng vào các bài học hằng ngày trên lớp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Đ/c Đỗ Thị Hương - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Việt Yên (Ảnh giữa) trao đổi chuyên môn với giáo viên giảng dạy lớp 1 Trường TH Bích Sơn về SGK và CT GDPT 2018


Ngoài ra còn tăng cường các hoạt động dự giờ, rút kinh nghiệm để hoàn thiện từng bước cấu trúc nội dung, kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất. Tổ chức các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường, sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề thông qua dự giờ, hội thảo, giao lưu cụm trường…

Thứ tư: Chủ động chọn sách giáo khoa lớp 1

Việc lựa chọn SGK lớp 1 năm học 2020-2021 được thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn của Sở GD&ĐT, tuân thủ chặt chẽ các quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT và Quyết định số 299/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang. Chỉ đạo các nhà trường tổ chức cho CBQL, GV nghiên cứu tiêu chí chọn sách của UBND tỉnh và 46 đầu sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 từ đầu tháng 2/2020 đến 14/4/2020.

Các tổ chuyên môn, hội đồng lựa chọn SGK của các nhà trường đã tổ chức họp, thảo luận, đánh giá bỏ phiếu lựa chọn SGK theo đúng quy định. Phòng GD&ĐT đã tổ chức chỉ đạo, giám sát, kiểm tra việc tổ chức lựa chọn SGK ở tất cả các trường học. Sau khi các trường lựa chọn xong sách giáo khoa tiến hành công khai 9 đầu sách được lựa chọn. Việt Yên đã lựa chọn 05/05 bộ sách lớp 1 để đưa vào giảng dạy trong năm học 2020-2021.

Hội đồng tuyển chọn SGK lớp 1 năm học 2020-2021 Trường TH Bích Sơn


Thứ năm: Tăng cường đầu tư các điều kiện góp phần đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục như cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng được yêu cầu của chương trình sách giáo khoa mới.

Ngành đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiểu học rà soát, đánh giá thực trạng hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị dạy học trên cơ sở đó tham mưu UBND huyện, ban hành kế hoạch thực hiện Đề án quy hoạch hệ thống trường lớp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; kế hoạch thực hiện đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ thực hiện Chương trình GDPT 2018 theo hướng hiện đại, thiết thực và hiệu quả, trong đó đảm bảo tỷ lệ 1 phòng học/lớp cuốn chiếu cho từng khối lớp thực hiện Chương trình 2018; đảm bảo có đủ phòng nghệ thuật, ngoại ngữ chuyên dụng, tin học; đảm bảo sân chơi, bãi tập, vườn trường,…Chỉ tính riêng năm học 2019-2020 UBND huyện đã xây mới 226 phòng học, 67 phòng chức năng, 112 công trình vệ sinh với tổng kinh phí trên hai trăm tỉ đồng, nâng tỷ lệ phòng học kiên cố bậc tiểu học lên 96,7% (tăng 6,82% so năm học trước); 19/19 trường đạt chuẩn quốc gia; 100% các trường TH, được trang bị phòng học Tiếng Anh thông thường, thông minh và phòng máy vi tính hiện đại với trên 500 máy; 100% các lớp 1 và 70 % các lớp lắp đặt ti vi thông minh; hệ thống các công trình vệ sinh được cải tạo, nâng cấp, xây mới, lắp đặt đầy đủ các thiết bị; cảnh quan sư phạm các trường luôn đảm bảo xanh - sạch - đẹp, hiện đại và an toàn. Đây là điều kiện rất quan trọng để thực hiện đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông.

CSVC các phòng học được trang bị hiện đại đáp ứng yêu cầu CT, SGK GDPT mới

Thứ sáu: Tạo tấm thế cho phụ huynh học sinh để phối hợp thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới

Nội dung tuyên truyền SGK, CT GDPT mới tại các trường TH, THCS

 trên địa bàn huyện Việt Yên


Ngành đã làm tốt công tác tuyên truyền đến phụ huynh học sinh và xã hội về chủ trương đổi mới chương trình giáo dục phổ thông thông qua các buổi họp phụ huynh, các buổi đối thoại và tiếp xúc cử tri, các hội nghị thông tin nội bộ của Ban tuyên giáo, các phương tiện thông tin đại chúng, các khẩu hiệu tuyên truyền, áp píc, website, bảng tin...

Chủ động cung cấp thông tin và thường xuyên phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh, huyện, thành phố, các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương tổ chức tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết 29, Nghị quyết 88, Nghị quyết 51, Thông tư số 32, Thông tư số 22 và Thông tư 27 trên địa bàn huyện. Biểu dương tấm gương người tốt, việc tốt trong các hoạt động đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018. Đến nay qua  trao đổi nắm bắt thông tin từ nhiều góc độ phụ huynh học sinh trên địa bàn huyện Việt Yên  đồng thuận với Ngành Giáo dục trong việc triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình GDPT 2018.

 

Đỗ Thị Hương- HUV - Trưởng Phòng GD&ĐT Việt Yên

 

Các đồng chí: Lê Ánh Dương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (thứ tư từ trái sang phải); Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND huyện Việt Yên (thứ ba từ trái sang phải); Bạch Đăng Khoa - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang (ngoài cùng bên phải) thăm CSVC Trường TH Bích Sơn và một số trường học trên địa bàn huyện đầu năm học 2020-2021


MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA NGÀNH GD&ĐT HUYỆN VIỆT YÊN VỀ  THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, SGK GDPT MỚI

Phòng GD&ĐT Việt Yên tổ chức Hội nghị tập huấn Thông tư 27, 28 của Bộ GD&ĐT, trao đổi các nội dung về chương trình, SGK lớp 1 năm học 2020-2021

 

Giáo viên giảng dạy lớp 1 trao đổi, thảo luận trong SHCM

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết