Sunday, 25/07/2021 - 04:23|
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT YÊN
 • Đỗ Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Email:
   dthuong.vy@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   dthuong.vy@bacgiang.edu.vn

 • Nguyễn Văn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   059.300000
  • Email:
   nguyenvan@tentinh.edu.vn
 • Ngô Minh A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Toán
  • Điện thoại:
   059.820000
  • Email:
   ngominha@tentinh.edu.vn